Nedělní liturgie - Žalm

 Žl 121 (120),1-2.3-4.5-6.7-8 Odp.: srv.2
Odp.: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemí.

Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Odp.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce.
Odp.
Hospodin tě střeží,Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. Za dne ti slunce neublíží,ani měsíc v noci.
Odp.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši.Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky.
Odp.