Pořad bohoslužeb

Pořad pravidelných bohoslužeb v římskokatolické farnosti Dolní Čermná

DenČasKostelPoznámka
Pondělí      
Úterý Z 18:00 farní kostel Dolní Čermná 1× za měsíc v úterý před prvním pátkem mše svatá pouze v Petrovicích
L 19:00 Z 18:00, L 19:00
Středa Z 18:00 farní kostel Dolní Čermná  
L 19:00
Čtvrtek R 7:30 farní kostel Dolní Čermná 1× za měsíc ve čtvrtek před prvním pátkem mše svatá pouze ve Verměřovicích
Z 18:00, L 19:00
Pátek R 19:00 farní kostel Dolní Čermná Během školního roku podle ohlášení 1× za 14 dní mše svatá zaměřená pro mládež
Sobota Z 17:00 filiální kostel Mše svatá se ve filiálních kostelích většinou pravidelně střídá 1× za 14 dní
L 19:00 Verměřovice/Petrovice
Neděle D 8:00 Dolní Čermná Během školního roku podle ohlášení mše svatá v 9:30 zaměřená pro děti
D 9:30 filiální kostel Verměřovice/Petrovice
D 11:00 Dolní Čermná
M 8:00 filiální kostel Verměřovice/Petrovice
M 9:30 Dolní Čermná
M 16:00 Mariánská Hora

Legenda:
R - platí po celý rok
Z - platí v období zimního času
L - platí v období letního času
D - platí od 1. 11. - do 30. 4.
M - platí od 1. 5. - do 31. 10.

V rámci měsíce se opakují:

Úterý před prvním pátkem v měsíci - filiální kostel sv. Františka Xaverského v Petrovicích
Z - 17:30 - 17:55 – adorace, 18:00 - mše svatá
L - 18:30 - 18:55 – adorace, 19:00 - mše svatá

Čtvrtek před prvním pátkem v měsíci - filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
Z - 16:30 - 17:55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 18:00 - mše svatá
L - 17:30 - 18:55 – adorace a příležitost ke svátosti smíření, 19:00 - mše svatá

První pátek v měsíci - farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
17:00 - 18:55 – výstav Nejsvětější svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření
19:00 - mše svatá, po mši svaté krátká adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní, zakončená svátostným požehnáním

První sobota v měsíci - farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
7:30 - mše svatá

Veškeré informace o změnách v bohoslužbách a pobožnostech na telefonu 731 402 265.

Pořad bohoslužeb v okolních farnostech můžete vyhledat na stránkách královéhradecké diecéze.