Lektorská služba v Dolní Čermné a na Mariánské Hoře

 

Prosíme Vás, abyste se přede mší svatou zastavili v sakristii, abychom věděli, že čtení jsou zajištěna.
Pokud dopředu víte, že číst nebudete, sežeňte prosíme za sebe náhradu. Děkujeme.

Červen 2024 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 2. 6.
9. neděle v mezidobí
Slavnost Těla a Krve Páně
9.00 MH Faltusovi 356 Kyšperkovi 381 Vágnerovi 102
Ne 9. 6.
10. neděle v mezidobí
8.30 Svobodovi 252 Macháčkovi 310 Němečkovi 170
Ne 16. 6.
11. neděle v mezidobí
8.30 Pecháčkovi 330 Macháčkovi ml. 60 Macháčkovi 411
Ne 23. 6.
12. neděle v mezidobí
8.30 Klekarovi 292 Vašíčkovi 349 Adamcovi 18
Ne 30. 6.
13. neděle v mezidobí
8.30 Marešovi 408 Svobodovi 377 Vávrovi 264
 
Červenec 2024 1. čtení 2. čtení přímluvy
Pá 5. 7.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
9.00 p. Filáček 332 Marešovi 172 Dvořákovi 406
Ne 7. 7.
14. neděle v mezidobí
8.30 Müllerovi 177 p. Macháček Miloš 55 Bednářovi 92
16.00 MH Jansovi 7 Kotovi 267 Severinovi 342
Ne 14. 7.
15. neděle v mezidobí
8.30 sl. Magda Motlová 11 Šebrlovi 415 Menclovi 193
Ne 21. 7.
16. neděle v mezidobí
8.30 Málkovi 180 Hejlovi 232 Karasovi 242
Ne 28. 7.
17. neděle v mezidobí
8.30 Zpěvákovi 195 Marešovi 409 Macháčkovi 180 HČ
 
Srpen 2024 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 4. 8.
18. neděle v mezidobí
8.30 Maříkovi Kunčice Marešovi 408 Svobodovi 252
16.00 MH Jurenkovi 160 Macháčkovi st. 60 Hejlovi 232
Ne 11. 8.
19. neděle v mezidobí
8.30 Bláhovi 457 Faltusovi 356 Pecháčkovi 330
Čt 15. 8.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
19.00 Němečkovi 170 Motlovi 11 Macháčkovi ml. 60
Ne 18. 8.
20. neděle v mezidobí
8.30 Adamcovi 18 Macháčkovi 411 Klekarovi 292
Ne 25. 8.
21. neděle v mezidobí
8.30 Marešovi 172 sl. Magda Motlová 11 Svobodovi 377
 
Září 2024 1. čtení 2. čtení přímluvy
Ne 1. 9.
22. neděle v mezidobí
8.30 Vašíčkovi 349 p. Filáček 332 Zpěvákovi 195
16.00 MH Málkovi 180 Menclovi 193 Bednářovi 92
Ne 8. 9.
23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
Pouť na Mariánské Hoře
Ne 15. 9.
24. neděle v mezidobí
8.30 Vágnerovi 102 Vávrovi 264 Macháčkovi 310
Ne 22. 9.
25. neděle v mezidobí
8.30 Kyšperkovi 381 Maříkovi Kunčice p. Krátký 73
So 28. 9.
Slavnost sv. Václava
9.00 Karasovi 242 Kotovi 267 p. Miloš Macháček 55
Ne 29. 9.
26. neděle v mezidobí
8.30 Dvořákovi 406 Severinovi 342 Šebrlovi 415