Farníci slouží farnosti

Ekonomická rada
       Za členy Ekonomické rady farnosti Dolní Čermná byli ustanoveni:
Ing. Jitka Židková, Dolní Čermná
Ing. Jiří Svoboda, Dolní Čermná
Jan Adamec, Verměřovice

Pastorační rada
       Za členy Pastorační rady farnosti Dolní Čermná byli ustanoveni:
Monika Bednářová, Dolní Čermná
Karel Macháček, Dolní Čermná
Jan Moravec, Verměřovice
Josef Němeček, Dolní Čermná
Marie Pecháčková, Verměřovice
Mgr. Pavlína Stříbrná, Petrovice
Ing. Jiří Svoboda, Dolní Čermná
Magdalena Motlová, Dolní Čermná
Ing. Marta Marešová, Dolní Čermná
       Poslání této rady potrvá po dobu čtyř let od 10. 12. 2015 do 10. 12. 2019, kdy ji vystřídá nová pastorační rada.

Farní zpravodaj Poutník
P. Ľubor Schlossár
- vedoucí redakční rady
Mgr. Eva Jansová - člen redakční rady
Bernadeta Macanováčlen redakční rady
Jana Moravcováčlen redakční rady
Jiří Adamec - grafické zpracování
Tomáš Macháček - grafické zpracování
Tomáš Bednář - grafické zpracování
Ing. Pavel Židek - grafické zpracování
Veronika Kubíčková - grafické zpracování

Varhaníci
František Severin - v celé farnosti
Ing. Milada Marešová Dolní Čermná
MUDr. Zdeňka Novotná podle potřeby
Marie Marková - Verměřovice
Marie MoravcováVerměřovice

Kostelníci
Stanislav MoravecDolní Čermná
Jan Moravec Verměřovice
Antonín Pecháček- Mariánská Hora
Josef Vondra - Petrovice
Václav Beneš - správce kaple v Hůře 

Akolyté - mimořádní přisluhovatelé svatého přijímání
Jan Moravec Verměřovice

Chrámový sbor - na vedení sboru se podílí 
Pavel Vašíček   
František Severin 
 
Marie Macháčková 

Farní knihovna 
Anna Motlová  - knihovnice

Květinová výzdoba interiéru kostelů 
skupiny farníků - farní kostel sv. Jiří Dolní Čermná 
skupiny farníků - filiální kostel sv. Jana Křtitele Verměřovice 
rodina Antonína Pecháčka - poutní kostel Mariánská Hora    
Miluše Klekarová - filiální kostel sv. Františka v Petrovicích

Webmaster
Ing. Zdeněk KrátkýPraha