Členové Pastorační rady farnosti

Za členy Pastorační rady farnosti Dolní Čermná byli dne 20. února 2022 ustanoveni:

P. Mgr. Jan Lukeš – předseda PRF
Ing. Marta Marešová – pastorační asistentka
Ludmila Faltusová – delegována za chrámový sbor
Eliška Motlová – delegována za společenství mladých
Jan Moravec st. – zvolen za Verměřovice
Ing. Milada Marešová – zvolena za Dolní Čermnou
MgA. František Mareš – zvolen za Dolní Čermnou
Ing. Šárka Benešová – zvolena za Petrovice
Anna Motlová – jmenována farářem