Kostel ve Verměřovicích

Filiální kostel sv. Jana Křtitele ve VerměřovicíchFiliální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích

Filiální kostel sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
(v majetku obce Verměřovice)

První kaple v této obci byla postavena v roce 1742 a ke cti sv. Jana Křtitele a vysvěcena  tehdejším čermenským farářem Bernardem Romediem Fontánou, původem z Kladrub, za verměřovického rychtáře Josefa Štěpánka. V roce 1766 byla kaple rozšířena a je uváděna již jako filiální kostelík. Kolem kaple byl hřbitov o výměře 170 sáhů. Průčelí kostela bylo situováno západním směrem k hlavní průběžné cestě vesnicí. V jihozápadním rohu hřbitova stávala kaplička sv. Fabiána a Šebestiána na památku obětí moru. Kaple sv. Jana Křtitele byla malá pro rozrůstající se obec a bez větších oprav chátrala. V noci ze soboty 29. na neděli 30. července 1899 se sesula část stropu a okresní hejtmanství ji úředně uzavřelo, coby životu nebezpečnou.

Vyvstala nutnost postavit nový kostel. Základ k jeho postavení dala verměřovická občanka paní Genovéfa Dušková z čp. 44 již v roce 1876. Tehdy odkázala na stavbu kostela 1 500 zlatých. Jejího příkladu následovali další věřící. V roce 1899 měl již fond na stavbu kostela, který byl spravovaný obecním zastupitelstvem, 6 250 zlatých. Slavnost svěcení základů nového kostela se konala v neděli 26. srpna 1900. Obecní zastupitelstvo se usneslo, aby každý poplatník vykonal na stavbě  kostela ruční práci v délce 7 dnů. Práce tažní byly rozvrženy na poplatníky podle poměru přímých daní. Dřevo na stavbu věnoval Jan kníže z Lichtensteina, majitel laškrounsko-lanšperského panství. Většinu písku ze své pískovny daroval pak starosta Josef Dušek z čp. 15. Celkové náklady stavby kostela dosáhly 23 826,66 korun. Vše bylo uhrazeno z kostelního fondu a z milodarů věřících. Pro zajímavost: dar Jeho veličenstva císaře Františka Josefa II. na stavbu činil 200 korun.

Nový kostel byl vystavěn za 15 měsíců! Slavnostní svěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích se konalo 17. listopadu 1901 za čermenského faráře Valentina Appla, původem z Ústí n. Orl. V předvečer svěcení se konal slavnostní ohňostroj, lampiónový průvod vesnicí a střílelo se i z hmoždířů. Druhý slavnostní den byl zakončen taneční zábavou. Kostel je vymalován jemnými pastelovými barvami bez ozdob.

Filiální kostel sv. Jana Křtitele ve VerměřovicíchNa zařízení kostela si dali verměřovičtí záležet. Hlavní oltář sv. Jana Křtitele a oba postranní oltáře Panny Marie a Srdce P. Ježíše jsou vytvořeny v novorenesančním slohu. Na konzolích v presbytáři jsou zavěšeny sochy sv. Alžběty a sv. Zachariáše, které byly přeneseny ze staré kaple a pocházejí z poloviny 18. stol.

Kostel měl čtyři zvony, z nichž dva byly přeneseny ze staré kaple, třetí zvon dala ulít obec Verměřovice a čtvrtý zvon daroval kostelu pan František Stejskal z čp. 10. V době I. světové války byly tři zvony zrekvírovány, čtvrtý zvon občané ukryli (byl zakopán na hřbitově). Po válce byl vyzdvižen a opět instalován ve věži. Ze sbírek občanů pak byly pořízeny další tří nové zvony.

O opravy a údržbu kostela se starali zdejší občané. Přes všechnu snahu byl stav kostela zralý na generální opravu. Opravy kostela v šedesátých letech 20. stol. se ujala místní organizace Čs. strany lidové. Organizovala sbírky a zajišťovala brigády. Lidé odpracovali přes 8 000 hodin, většinou zadarmo. Jen odborné práce byly placené, a to podstatně méně než bylo u těchto profesí obvyklé. A tak se kostel zaskvěl ve své plné kráse k 70. výročí jeho postavení v roce 1971.

Kostely bývaly vždy chloubou a vizitkou vesnice. Ten verměřovický stojí uprostřed obce a jen obětavostí občanů je stále hezky udržovaný.  

Postavením nového většího kostela ubyla plocha starého hřbitova. Proto vyvstala otázka zřízení nového hřbitova. Výnosem c. k. okresního hejtmanství v Žamberku č. 24691 z 9. 11. 1901 bylo povoleno zřízení nového hřbitova. Nový hřbitov za vesnicí byl vysvěcen dne 3. listopadu 1904.

Pouť se koná v neděli po svátku sv. Jana Křtitele (24. 6.), posvícení v následující neděli po posvícení ve farním kostele v Dolní Čermné.

Prameny:  Kniha - 700 let od vzniku obce