Další informace

 

Odváděné kostelní sbírky
Přehled odváděných kostelních sbírek v roce 2023 naleznete v nabídce "Pro farníky/Odváděné kostelní sbírky" .

Lektorská služba v Dolní Čermné až do Květné neděle
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné až do Květné neděle naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné" .

Pastorační plán 2023
Pastorační plán na rok 2023 naleznete v nabídce "Ze života farnosti/Pastorační plán 2023" .

Úklid farního kostela a úklid sněhu na následující období
Rozpis úklidu farního kostela naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela".
Rozpis úklidu sněhu naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid sněhu".