Služba kněze

Poslání kněze-faráře je služba

A) kněžská (udílet a zprostředkovávat svátosti)
B) učitelská (výuka náboženství ve škole, katecheze během přípravy na přijetí svátostí a katecheze dospělých věřících)
C) pastýřská (poslání evangelizace nejen věřících, ale také zájem o ostatní lidi ve farnosti)


A) Služba kněžská (udílet a zprostředkovávat svátosti)

viz. Svátosti


B) Služba učitelská (výuka náboženství ve škole, katecheze během přípravy na přijetí svátostí a katecheze dospělých věřících)

Katechetky: sr. Pavla Hotárová a sr. Terezka Beňušková, paní Anna Motlová

viz. Výuka náboženství


C) pastýřská (poslání evangelizace nejen věřících, ale také zájem o ostatní lidi ve farnosti)

viz. Pastorační plán ve farnosti Dolní Čermná