Plán kostelních sbírek

Drazí bratři a sestry,
předkládám plán kostelních sbírek v naší farnosti pro rok 2019. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti také při nich přispějte.
Ohlašovány budou pouze sbírky na kněžský seminář, misie a opravy ve farnosti.
Děkujeme všem za pochopení a pomoc při financování oprav a dalších potřeb církve.

Kostelní sbírka - účelTermín konání sbírky
datumneděle
„Svatopetrský haléř“ 24. února 7. neděle v mezidobí
Pojištění kostelů a dalších církevních budov I. 24. března 3. neděle postní
Pastorační aktivity v diecézi 14. dubna Květná neděle
Opravy ve farnosti 28. dubna pouť v Dolní Čermné
Kněžský seminář a formace bohoslovců I. 12. května 4. neděle velikonoční
Opravy ve farnosti 26. května 6. neděle velikonoční
Diecézní charita 23. června 12. neděle v mezidobí
Opravy ve farnosti 28. července 17. neděle v mezidobí
Opravy ve farnosti 18. srpna 20. neděle v mezidobí
Církevní školství v diecézi 15. září 24. neděle v mezidobí
Misie (PMD) 20. října 29. neděle v mezidobí
Opravy ve farnosti 3. listopadu 31. neděle v mezidobí
Pojištění kostelů a dalších církevních budov II. 10. listopadu posvícení v Dolní Čermné
Kněžský seminář a formace bohoslovců II. 1. prosince 1. neděle adventní
Opravy ve farnosti 25. prosince Boží hod vánoční – středa