Pastorační plán

Pastorační plán farnosti Dolní Čermná na rok 2019

 

Akce ve farnostiDatumHodina konáníMísto konání
Žehnání domácností leden    
Lidový ples - Verměřovice 26. 1. - sobota 20:00 KD Verměřovice
Představení dětí - příprava na 1. sv. přijímání 27. 1. - neděle 10:30 při mši sv. kostel Dolní Čermná
Orelsko-farní maškarní ples 9. 2. - sobota 19:30 Orlovna Dolní Čermná
(pořádají MO Jednota Orel a Ř. k. farnost Dolní Čermná)
Společné udílení svátosti nemocných 9. 2. - sobota 17:00 při mši svaté kostel Petrovice
10. 2. - neděle 7:30 při mši svaté kostel Dolní Čermná
10. 2. - neděle 9:00 při mši svaté kostel Verměřovice
Postní duchovní obnova 30. 3. - sobota 8:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
přednášky Orlovna Dolní Čermná
Misijní koláč 31. 3. - neděle 8:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
(4. neděle postní) 9:00 setkání farnosti Orlovna Dolní Čermná
Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné 6. 4. - sobota 14:00 kostel a blízké okolí
Diecézní setkání mládeže 13. 4. - sobota   Hradec Králové
Velikonoční vigilie 20. 4. - sobota 19:00 kostel Dolní Čermná
Společné posezení v Orlovně po vigilii Orlovna Dolní Čermná
Postní almužna 28. 4. - neděle při každé mši svaté  
Poutní slavnost v Dolní Čermné 28. 4. - neděle 7:30, 10:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Poutní slavnost v Petrovicích 12. 5. - neděle 9:00 mše sv. kostel Petrovice
Pouť rodin – příprava dětí na 1. sv. přijímání 18. 5. - sobota   Hora Matky Boží
První sv. přijímání dětí 26. 5. - neděle 10:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Pěší pouť do Králík 1. 6. - sobota 17:00 mše sv. Hora Matky Boží
Diecézní setkání dětí 8. 6. - sobota   Hradec Králové
Farní odpoledne 9. 6. - neděle 15:00 fara Dolní Čermná
Poutní slavnost v Jakubovicích 16. 6. - neděle 10:00 mše sv. kostel Jakubovice
Slavnost Božího Těla - průvod 23. 6. - neděle 16:00 mše sv. Mariánská Hora
Zakončení školního roku 26. 6. - středa 18:00 mše sv. Jansova kaple / Petrovice
Poutní slavnost ve Verměřovicích 30. 6. - neděle  9:00 mše sv. kostel Verměřovice
Mše svatá před kaplí v Hůře 21. 7. – neděle 10:00 Hůra, v případě deště kostel Petrovice
(28. výročí posvěcení)
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, žehnání bylin a květin 15. 8. - čtvrtek 19:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 7. 9. - sobota 19:00 mše sv. Mariánská Hora
8. 9. - neděle 7:30, 10:00 a 16:00
Poutní zájezd farnosti 14. 9. - sobota    
Posvícení v Petrovicích 22. 9 - neděle 9:00 mše sv. kostel Petrovice
Posvícení v Jakubovicích 27. 10 - neděle 10:00 mše sv. kostel Jakubovice
Slavnost Všech svatých 1. 11. - pátek 16:15 pobožnost hřbitov Petrovice
16:30 mše sv. kostel Petrovice
18:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. - sobota 16:10 pobožnost hřbitov Verměřovice
16:30 mše sv. kostel Verměřovice
18:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
po mši sv. pobožnost hřbitov Dolní Čermná
Posvícení v Dolní Čermné (výr. posv. 6. 11.) 10. 11. - neděle 7:30 a 10:00 mše sv. kostel Dolní Čermná
Posvícení ve Verměřovicích (výr. posv. 17. 11.) 17. 11. - neděle 9:00 mše sv. kostel Verměřovice
Adventní duchovní obnova     Dolní Čermná
Rorátní mše svatá zaměřená pro děti sobota 6:45 mše sv. kostel Dolní Čermná
a společná snídaně a dopoledne na faře 7:30 setkání fara Dolní Čermná
Šachový turnaj prosinec 15:00 fara Dolní Ćermná

Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!